Технички кадар

Комерцијален референт:

Наташа Санев

Презентер на гитари и гитарска опрема:

Гордан Станковски

 

Менаџер на продажба 

Спиро Здравески

 

 

 

 

Powered By Vestel Sistemi Skopje
До Ре Ми © 2006-2017